Nieuws/Blog

Dag van de Duurzaamheid: tien tips
Vandaag is het Dag van de Duurzaamheid. Tien tips voor een schone en gezonde Noordzee: 1. Maak van afval geen zwerfvuil: gooi het weg in de afvalbak 2. Eet duurzame vis, download ... Read more >>
Green Deal scheepsafval en plastic met overheid, havens en bedrijfsleven
Vandaag heeft Stichting De Noordzee, samen met Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu,  vijf Nederlandse havens, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), afvalinzamelaars, scheepsleveranciers en de Inspectie ... Read more >>
Zijn Cruisevakanties wel zo duurzaam?
Het Financieel Dagblad besteedde afgelopen zaterdag uitgebreid aandacht aan een opdoemend milieuprobleem: de groeiende populariteit van het aantal cruisevakanties en daarmee het aantal (grotere) cruiseschepen. Al jaren hoor ik van ... Read more >>
Internationale scheepvaartvergadering levert kleine milieuwinst
Al meer dan 15 jaar wordt er in de milieucommissie van de Verenigde Naties tak voor de scheepvaart (IMO MEPC) overlegd over maatregelen ter beperking van CO2. Begin april was ... Read more >>
Onzeker compromis over stikstofuitstoot normen zeescheepvaart
De 66e zitting van de milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (de VN organisatie voor de scheepvaart) deze week in Londen heeft voor de Noordzee en haar kustbewoners niets opgeleverd. ... Read more >>
Stichting De Noordzee en Clean Shipping Coalition sporen Noorse minister aan om IMO voorstel in te trekken
In een submissie naar de VN organisatie Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vraagt de Clean Shipping Coalition  de Noorse minister van milieu om een koerswijziging te maken. De Noorse IMO delegatie ... Read more >>
Russische blokkade in milieubeleid houdt schone zeescheepvaart tegen
Begin april zal de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen zich buigen over een voorstel van Rusland, dat de invoering van een stikstof beperkingszone (NECA) voor zeeschepen  in 2016 wil ... Read more >>

Zoek op onderwerp

Like ons