Vacature: stagiair(e) Schone Scheepvaart

Stichting De Noordzee is op zoek naar een stagiair(e) die voor zijn of haar stage of afstudeeronderzoek aan de slag wil binnen het thema Schone Scheepvaart. De stageperiode en exacte inhoud van de stage stellen wij graag in overleg met de student vast.

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Schepen bezoeken de Nederlandse havens of passeren de Noordzee op weg naar andere bestemmingen. Voor Nederland is scheepvaart een essentiële economische factor. Van alle handel die van en naar Nederland wordt getransporteerd (430 miljoen ton per jaar), gaat circa 50% per zeeschip. Wereldwijd wordt zelfs 90% van alle goederen per schip vervoerd. Tegelijk heeft scheepvaart ook negatieve gevolgen, bijvoorbeeld vervuiling van het water en de lucht. Politiek, reders, scheepsbouwers, havens en marktpartijen zoals ladingeigenaren en financiers van nieuwbouwschepen moeten zich sterk maken voor een schone scheepvaart.

Onze visie
Stichting De Noordzee streeft ernaar dat scheepvaart en havens geen schadelijke emissies naar lucht en water veroorzaken. We willen dat de betrokkenen in de sector zich bewust zijn van het belang van een schone zee en zich daarnaar gedragen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en clean shipping zijn de norm.

 Doelen
1) creëren van marktvraag naar schonere scheepvaart
2) rederijen gaan schoner werken en concurreren op milieuprestaties
3) oude zeeschepen worden veilig en schoon ontmanteld

Interesse?
Heb je interesse om ons team te komen versterken, neem dan contact op met Jeroen Dagevos, stagecoördinator, via j.dagevos@noordzee.nl of 030-2340016. Voor informatie over de inhoudelijke kant van de stage: Merijn Hougee, m.hougee@noordzee.nl  of 030-2340016.

Over Stichting De Noordzee
Al 30 jaar geeft Stichting De Noordzee een stem aan de Noordzee. Stichting De Noordzee is in Nederland de natuur- en milieu organisatie die zich inzet voor een schone, gezonde en veilige Noordzee. Onze speerpunten zijn: schone scheepvaart, duurzame visserij, ruimtegebruik op zee, (groene) energie en beschermde gebieden.

Zoek op onderwerp

Like ons