Stichting de Noordzee

1. Verduurzaming van de garnalenvisserij

Om garnalen te vangen wordt een kuilnet met een maaswijdte van ~20mm over de bodem gesleept. Er wordt gevist in de relatief ondiepe wateren van de Nederlandse, Duitse en Deense kust en in de Waddenzee. Voor veel soorten dienen deze voedselrijke wateren als kraamkamer en opgroeigebied. Deze fijnmazige bodemvisserij gaat daarom gepaard met aanzienlijke bijvangsten van o.a. jonge vis. Door het slepende karakter van deze bodemvisserij en de schaal en intensiteit waarop deze wordt toegepast, vormt deze visserij een risico voor kwetsbaar bodemleven en belemmert de visserij potentieel de ontwikkeling van schelpdierbanken en andere rif-vormende organismen.

Samen met de garnalensector en collega NGO’s maken wij ons binnen de Noordzee Advies Raad sterk voor een Europees meerjaren beheerplan voor de Noordzee garnalenvisserij. Dit jaar wordt de visserij beoordeeld volgens de MSC standaard. Stichting De Noordzee volgt dit beoordelingsproces nauwlettend. Ook zetten wij ons in voor duidelijke afspraken over gebiedsbescherming en de reductie van bijvangsten in deze bodemvisserij tijdens overleg met de overheid en sector. Hierbij maken we ons hard voor gedegen onderzoek naar de lange termijn ecosysteemeffecten van de garnalenvisserij.