12.000 stemmen voor de bruinvis - Stichting De Noordzee

De Tweede Kamer nam vandaag de bruinvispetitie met ruim 12.000 handtekeningen van Stichting De Noordzee (SDN) in ontvangst. Directeur van SDN, Alex Ouwehand, riep de Tweede Kamerleden op om doeltreffende maatregelen te nemen voor bruinvisbescherming. De oproep werd kracht bijgezet door een bruinvis op een brancard.
De petitie werd in ontvangst genomen door de voorzitter van de Vaste Comissie voor LNV, J. Atsma (CDA), vergezeld door Kamerleden H. Polderman (SP), E. Ouwehand (PvdD), L. Jacobi (PvdA), H. Snijder-Hazelhoff (VVD), A. Koppejan (CDA). De Tweede Kamerleden reageerden positief op de bruinvispetitie en bekeken nieuwsgierig de bruinvis op de brancard. Morgen is de commissievergadering van LNV.
Oproep aan de overheid
Met de bruinvispetitie roept Stichting De Noordzee de Vaste Commissie voor LNV op om de overheid aan te sporen om nog in 2010 met maatregelen te komen voor effectieve bescherming. Als basis hiervoor moet er een generiek soortbeschermingsplan komen, met juridisch afdwingbare voorwaarden. De bescherming is in dit geval niet beperkt tot de beschermde gebieden op zee, maar geldt voor de hele Noordzee.
Lees verder >>>