Stichting de Noordzee

2. Verduurzaming van de platvisvisserij

De platvisvisserij met sleepnetten kent hoge bijvangsten, vooral de fijnmazige visserij op tong. Het overgrote deel hiervan wordt terug overboord gezet. Overleving van deze teruggezette vis is minimaal. Vaak wordt maar een kwart van de vangst werkelijk gebruikt. Ook is het brandstofverbruik in de tongvisserij erg hoog. 

In de afgelopen 20 jaar hebben wij ons sterk ingezet voor het aanpakken van de overbevissing van schol en tongbestanden en lange termijn Europees beheer voor deze en andere vissoorten.  In 2013 is het Europees Visserijbeleid (GVB) herzien. Eén van de belangrijkste maatregelen in het herziene beleid is de aanlandplicht. De aanlandplicht betekent dat vissers bijvangsten van commerciële vissoorten waar vangstbeperkingen voor gelden moeten aanlanden. Deze maatregel moet vissers stimuleren selectiever te vissen. Stichting De Noordzee werkt samen met de visserij en de overheid aan een realistische invoering van de aanlandplicht. 

Betere controle elektrisch vissen: Puls
Pulsvisserij is relatief nieuw. In deze visserij worden platvissen gevangen met behulp van elektrische schokjes. Deze vangstmethode is een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele boomkor omdat het vistuig veel lichter is en daarom veel minder brandstof verbruikt. De bijvangst is ook minder dan bij traditionele boomkor. Omdat de pulsvisserij een relatief nieuwe techniek gebruikt roept deze techniek veel vragen op. Er is meer kennis nodig over effecten op langere termijn. Stichting De Noordzee vindt dat elektrisch vissen beter gecontroleerd moet worden. Het verder invoeren van deze vorm van vissen zou pas moeten gebeuren als is aangetoond dat de techniek niet schadelijk is. We houden daarom ook een vinger aan de pols bij het lopende onderzoek en bij de afspraken over de controle van de schepen.