Stichting de Noordzee

3. Verduurzaming pelagische visserij

Haring, makreel, blauwe wijting en horsmakreel zwemmen in scholen en zijn belangrijke vissoorten voor de zogenaamde pelagische visserij. Ze worden met grote efficiënte trawlers gevangen. De vangstmethode is behoorlijk duurzaam omdat er weinig bijvangst is en geen bodemschade. Voor de pelagische vissoorten is het heel belangrijk dat ze goed beheerd worden, omdat ze een belangrijke rol spelen in het voedselsysteem van de Noordzee. In de Europese Pelagische Adviesraad maken we samen met de vissers de plannen voor duurzaam beheer van deze soorten.