6 Europese haaiensoorten op lijst bedreigde diersoorten! - Stichting De Noordzee

Gisteren kregen we via een persbericht van de Shark Alliance het goede nieuws binnen dat 6 Europese haaiensoorten opgenomen zijn op de OSPAR lijst van bedreigde diersoorten. OSPAR (De Oslo-Paris Conventie) is een regionale conventie die dient ter bescherming van de Noordoost Atlantische oceaan. De opname van deze haaien op de OSPAR lijst is een erkenning voor de moeilijke situatie waarin deze dieren zich bevinden. De biologie van haaien en roggen is te vergelijken met die van zeezoogdieren, ze hebben een lange levensduur en krijgen slechts weinig jongen in hun leven. Hierdoor zijn ze extra kwetsbaar voor overbevissing. Haaien en roggen hebben al miljoenen jaren kunnen overleven in de oceanen maar door overbevissing zijn hun aantallen de laatste decennia sterk gedaald. Ze hebben daarom extra bescherming nodig. Ze toe voegen aan de OSPAR lijst van bedreigde diersoorten is een stap op weg naar betere bescherming.
En nu maar hopen dat de 15 landen (waaronder Nederland) die de OSPAR conventie ondertekend hebben de daad bij het woord voegen en maatregelen nemen om deze 6 haaiensoorten daadwerkelijk te beschermen. Bijvoorbeeld door de visserij quota voor haaien drastisch te verlagen!