Opinie artikel Floris van Hest - Aanlandplicht nodig voor innovatieslag in de platvisvisserij - Stichting De Noordzee

PUBLICATIE IN DE NRC – 11 OKTOBER 2016

Floris van Hest – Directeur Stichting De Noordzee

Veel van de bijvangst van Noordzeevissers bestaat uit jonge vis. Die moet kunnen doorgroeien, schrijft Floris van Hest.

Het is een van de grootste twistpunten tussen de visserijsector en natuurorganisaties: de ‘aanlandplicht’. Deze Europese maatregel, die tot 2019 stapsgewijs wordt ingevoerd, bepaalt dat vissers ongewenste bijvangsten niet langer overboord mogen gooien.

De bijvangst moet aan land worden gebracht (‘aangeland’), samen met de vis die wél gewenst is. De maatregel geldt uitsluitend voor vissoorten waarop een vangstbeperking van kracht is – zoals tong, schol, schar en kabeljauw. Alle overige bijvangst, zoals krabben, zeesterren en vissoorten zonder vangstbeperking blijft gewoon overboord gaan.

De aanlandplicht is vooral nodig om de enorme voedselverspilling tegen te gaan die het gevolg is van de bijvangsten. Met name de bodemvisserij vangt in haar netten grote hoeveelheden vis waar ze niet op uit is. In bijvoorbeeld de fijnmazige sleepnetvisserij op tong gaat het om …

Verder lezen op NRC.nl >