Afrikaanse paling van Albert Heijn geen duurzaam alternatief - Stichting De Noordzee

Vanaf eind september introduceert Albert Heijn een alternatief voor de Europese paling: de paling uit Afrika (Madagaskar). Het stoppen met de verkoop van Europese paling past in deze ontwikkeling, omdat deze palingsoort ernstig bedreigd is. Stichting De Noordzee heeft haar twijfels bij de introductie van de Afrikaanse paling (“Zuiderling”).
Albert Heijn gaat een vrijwel maagdelijk bestand van paling op een ander continent aanboren omdat onze eigen Europese paling bijna is uitgestorven. “Als wij onze ‘eigen’ paling niet hebben kunnen beschermen, zullen wij dan wel verantwoord kunnen omgaan met de paling uit Afrika waar vrijwel geen beheer is?” vraagt Margreet van Vilsteren zich af, visserij en viskweek-expert bij Stichting De Noordzee.
Al meer dan 10 jaar geleden luidden Europese wetenschappers de noodklok voor de paling. Jaren vergaderen, commissies en onderzoek is voorbij gegaan voordat het probleem van de Europese paling werd erkend. Tot nu toe zijn maar enkele herstelprojecten opgezet, en de effectiviteit daarvan is nog niet aangetoond. De Nederlandse vissers verzetten zich nog steeds tegen vangstbeperkende maatregelen terwijl de toestand al jaren dramatisch is.
Madagaskar paling is nog géén duurzaam alternatief
Hoewel het bestand nu nog gezond is, is de Afrikaanse paling volgens Stichting De Noordzee nog geen duurzaam alternatief. “Wij maken ons zorgen over het beheer – zeker met de verwachte toekomstige vraag vanuit heel Europa en Azië. Er is een quotum vastgesteld voor het bedrijf waar Albert Heijn mee werkt maar dat is niets meer dan een vergunning om een bepaalde hoeveelheid glasaal (jonge aal) te vangen. De regering heeft daarnaast alle vrijheid om nog meer vergunningen af te geven als de vraag naar glasaal stijgt,” aldus Margreet van Vilsteren.
Stichting De Noordzee is positief over de stap om de Madagaskar-paling MSC te laten certificeren. Deze stap wordt gemaakt vanuit een samenwerking tussen Albert Heijn en het Wereld Natuur Fonds. Het is wel de vraag of dat gaat lukken, omdat het beheer dan goed geregeld moet zijn. Alleen met een MSC-certificering zal deze paling echt een duurzaam alternatief zijn. SDN hoopt dat de consument toch liever kiest voor gerookte Nederlandse meerval, makreel of haring.