Afval van MSC Zoe gevonden tijdens de Beach Cleanup Tour - Stichting De Noordzee

Door de 342 containers die containerschip MSC Zoe afgelopen januari verloor is 3.2 miljoen kilo containers en inhoud in zee beland. Ongeveer 2.4 miljoen kilo is inmiddels geborgen. We weten dus dat er nog veel restanten in het mariene milieu aanwezig moeten zijn. Van 1 t/m 15 augustus zijn we druk bezig met het opruimen van de hele Noordzeekust. De afgelopen dagen is er hard gewerkt op Schiermonnikoog en Ameland. Hier zijn een aantal vondsten gedaan die afkomstig kunnen zijn van de MSC Zoe. Zo hebben we een matras, lampjes en manden gevonden die hoogstwaarschijnlijk tot de verloren lading behoren.

Overigens ruimen we ook honderden kilo’s afval op dat niet van MSC Zoe afkomstig is: helaas ligt er zonder ramp ook veel afval op onze stranden.

Berging MSC Zoe afval: de huidige stand van zaken
De opruimacties van een bergingsschip zouden vorige maand door de berger in opdracht van Rijkswaterstaat afgerond worden – afhankelijk van surveys die gedaan zijn naar de resultaten van de berging. Wel kan er later op afroep nog een bergingsschip ingezet worden.  Daarnaast wordt er nog een pilot gedaan om met netten kleiner materiaal van de bodem op te vissen. 

Opruimen, onderzoeken en voorkomen
Stichting De Noordzee heeft zich vanaf dag 1 ingezet voor goed opruimen, gedegen en langjarig onderzoek naar de ecologische effecten en het voorkomen van een nieuwe ramp en blijft dat de komende jaren doen.

Containerramp MSC Zoe