Afval van schepen - Stichting De Noordzee

Afval van schepen verdwijnt nog steeds te vaak in zee: een recent voorbeeld was een partij defecte ijskastjes die “over de muur” gingen. Reden voor Stichting de Noordzee om daar extra aandacht aan te besteden.
29 oktober organiseerde Stichting De Noordzee met het Platform Scheepsemissies een seminar voor de maritieme sector. Verslag en presentaties: www.scheepsemissies.nl
Tijdens de internationale WE2C conferentie in Marseille ( www.we2c.org ) verzorgde Stichting De Noordzee een lezing.
Stichting De Noordzee is lid van een internationale werkgroep die zich buigt over de herziening van Marpol Annex V, het verdrag over afval van schepen. In dit overleg zullen wij ons sterk maken voor een algeheel lozingsverbod van afval in zee.