Akkoord voor betere bescherming natuur langs Noordzeekust - Stichting De Noordzee

Natuurorganisaties, visserijsector en het Rijk hebben een akkoord gesloten voor een betere bescherming van de natuur in de kustwateren van de Noordzee.  Na jaren onderhandelen hebben de betrokken partijen afgesproken dat de visserijdruk in de gebieden afneemt om de natuur de kans te geven zich te herstellen. De partijen hebben in het Noordzeekustvisserijakkoord  afgesproken dat de garnalenvisserij concrete maatregelen neemt om te verduurzamen, onder meer door lichter vistuig met een grotere maaswijdte te gebruiken. Daarnaast krijgt de natuur rust door gebieden te sluiten voor visserij. De betrokken natuurorganisaties zien de maatregelen als een belangrijke bouwsteen op weg naar een betere bescherming van de Noordzee. Vandaag is dit akkoord ondertekend door Natuurmonumenten, Stichting de Noordzee, Wereld Natuur Fonds en de Waddenvereniging, de visserijsector, Sportvisserij Nederland en het Ministerie van Economische Zaken. 

 ‘We zijn erg blij dat er nu een overeenkomst is! Door samen concrete afspraken te maken en te zorgen voor een breed draagvlak, werken we aan een gezonde toekomst voor de Noordzee. Een meerwaarde voor natuur én visserij.’  

– Floris van Hest, directeur Stichting de Noordzee

Beschermde gebieden

Het Noordzeekustvisserijakkoord is van groot belang voor de natuur in de unieke Natura 2000-gebieden op zee. De Noordzeekustzone loopt van Bergen in Noord-Holland, langs de noordkant van de Waddeneilanden tot aan de Duitse grens bij de Borkumse Stenen. Daarnaast krijgen een grote ondergelopen zandbank voor de Zeeuwse kust tegen de Belgische grens, de Vlakte van de Raan ook betere bescherming. 

Deze ondiepe gebieden (tot 20 meter) zijn ‘kraamkamers’ voor het zeeleven en rijk aan garnalen. Op de zeebodem leven onder meer schelpdieren, anemonen en krabben. Een belangrijk deel van de jonge schol en tong het brengt eerste jaar van hun leven door in deze voedselrijke kustgebieden. Om deze rijke natuur voor de toekomst te behouden en te versterken, is afgesproken dat delen van de zeenatuur in de Noordzeekustzone, waaronder bij de Borkumse Stenen, gesloten worden voor visserij. 

Verduurzaming visserijtechniek

De visserijsector, in het bijzonder de garnalenvisserij, zet zich in te verduurzamen. De vissers investeren o.a. in een blackbox die vaststelt waar wordt gevaren en gevist. En de maaswijdtes van de netten worden stapsgewijs vergroot waardoor de bijvangst wordt teruggedrongen. Tevens wordt de verstoring van vogels verminderd.  Het akkoord bepaalt dat deze verduurzamingsmaatregelen vóór 2020 gerealiseerd moeten worden. Mocht dit niet lukken, wordt een groter gebied gesloten voor de visserij om de natuur te beschermen.

Het Noordzeekustvisserijakkoord (ook wel: VIBEG 2) is de opvolger van ‘Visserij in Beschermde Gebieden’ (VIBEG-akkoord, 2011). Natuurbeschermingsorganisaties en de visserij rekenen op een overheid die zorgt dat de nieuwe afspraken goed worden uitgevoerd. Zo wordt er gemeenschappelijk gewerkt aan een gezonde toekomst voor de ondiepe Noordzee langs de Nederlandse kust.

 Beeld in header: Garnalenkotter, Nederlands Visbureau