Albert Jaap van Santbrink vertrekt als directeur bij Stichting De Noordzee - Stichting De Noordzee

De Raad van Toezicht respecteert de keuze van Van Santbrink en gaat op korte termijn op zoek naar een opvolger. Het managementteam bestaande uit Francine Hijmans en Ewout van Galen zal de directietaken in de tussenliggende periode waarnemen.

De Raad van Toezicht heeft vertrouwen in een goed verloop van de komende overbruggingsperiode omdat de stichting een professionele en financieel gezonde organisatie is.