Algemene Rekenkamer hekelt (ontduiken van) visserijbeleid - Stichting De Noordzee

Na de recente Natuurbalans 2008 is er nu het langverwachte rapport van de Algemene Rekenkamer over het (Brusselse) visserijbeleid. De conclusies zijn vernietigend.
Naast kritiek op de quota (die elk jaar weer grofweg 50% hoger zijn dan verstandig) en vraagtekens bij de effectiviteit van sanering, concludeert de Algemene Rekenkamer dat de vissers op grote schaal regels aan de laars lappen. Vissers ontduiken de wettelijke regels keer op keer! Het is duidelijk, verduurzaming vraagt een mentaliteitsverandering onder vissers. Maar ook een minister die duidelijke regels stelt.
De reactie van de minister op het rapport is ronduit zwak. De minister zegt in een reactie dat zij ‘oog moet hebben voor de sociaal-economische positie van de visserij’. Nog steeds is de automatische reflex van LNV het verdedigen van economische visserijbelangen.
De Rekenkamer vindt het positief dat de minister inzet op innovatie. Ook wij steunen die inzet. Maar in de praktijk betekent dit vooral dat ze oog heeft voor de economische belangen van de van de visserij. Vorige week nog werd bekend dat de minister maar liefst € 700.000,- beschikbaar stelt aan het Productschap Vis om de consumptie van vis te promoten. De Algemene Rekenkamer stelt klip en klaar dat deze houding alleen maar leidt tot meer ellende: ‘Zowel de economische positie van vissers als de ecologische situatie van de Noordzee verslechteren daardoor’‘.
De minister meldt naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer ook dat zij ‘een evenwichtige afweging van belangen moet maken’. Tja… beste minister, evenwichtig betekent dat u ook oog heeft voor natuur. Aanbeveling nummer 1 van de Rekenkamer: Op nationale schaal zijn maatregelen nodig ter bescherming van de biodiversiteit in de Noordzee!
Kortom, maak werk van beschermde gebieden en maak werk van echte, ecologische verduurzaming van de visserij! Het wordt hoog tijd!