Algemene Rekenkamer presenteert rapport Milieuvervuiling door Zeeschepen - Stichting De Noordzee

Vandaag presenteerde de Algemene Rekenkamer haar rapport ‘Milieuvervuiling door Zeeschepen’. Een van de meest opvallende conclusies was dat de hoeveelheid afval op de Nederlandse stranden niet is verminderd. Een belangrijk deel van het afval dat op de stranden ligt is afkomstig van zeeschepen en de visserij.
Schepen zouden verplicht hun afval moeten afgeven wanneer zij de haven aandoen. Er wordt veel te losjes omgegaan met wanneer schepen hun afval afgeven. Tegen inspecteurs wordt gezegd dat het schip het afval in een volgende Europese haven afgeeft. Maar dat gebeurt zeker niet altijd.
2011 wordt een zeer belangrijk jaar wat betreft afval in de Noordzee afkomstig van zeeschepen en de visserij. Zowel de internationale wetgeving op zee rond afval, MARPOL Annex V, als de evaluatie van de Europese richtlijn rond afval van schepen, de Haven Ontvangst Inrichtingen, staan op de agenda.