Amsterdam maakt korte metten met plastic soep - Stichting De Noordzee

Vanaf vandaag maakt Amsterdam als eerste stad ter wereld korte metten met de plastic soep. In de Passenger Terminal ondertekenen 13 partijen een manifest, waarin afgesproken wordt om de grachten, het IJ en de Haven te ontdoen van plastic troep.plasticsouplab1-e1395914481923 Partijen die het convenant ondertekenen zijn: Waternet, de Afval Energie Centrale, de Amsterdam Economic Board, de Passenger Terminal Amsterdam, De Gezonde Stad, de rederijen (VAR, VEVAG, VRA, Kooij-groep), Nature Group, Bek & Verburg, Stichting De Noordzee en de Plastic Soup Foundation. Het ingezamelde afval wordt waar mogelijk gerecyceld. Als dat niet meer kan, dan hoopt de Amsterdam Economic Board, dat Amsterdam de plastic soep kan gaan omzetten in bruikbare brandstof. Daartoe zal de Board samen met relevante stakeholders als Waternet, de Haven en de Afval Energie Centrale onderzoeken welke innovatie daarvoor het beste ingezet kan worden. Hiermee wordt Amsterdam in één keer koploper in het structureel oplossen van de plastic soep in eigen stad; zowel in eigen land als ver daarbuiten.

Awareness Om alle inwoners bij dit plan te betrekken, gaat er bovendien een meerjarige awareness campagne van start, waar om te beginnen Waternet , IAmsterdam, de Passenger Terminal, alle rederijen en de Plastic Soup Foundation actief bij betrokken zijn. Daarnaast zal er jaarlijks een grote gezamenlijke schoonmaakactie van de grachten plaatsvinden.

Het probleem Wat begint als een klein lokaal zwerfvuilprobleem, eindigt in steeds meer landen in een tsunami van plastic afval die belangrijke waterwegen verstopt en in hoog tempo bij draagt aan het steeds grotere, mondiale probleem van ´global plastic´. Zo spuugt de Maas 15.000 stukjes plastic per etmaal de Noordzee in, is de bodem van de Thames bezaaid met plastic en is er in de Donau meer plastic dan vislarven aangetroffen per kubieke meter. Amsterdam, een stad die voor 25% uit water bestaat, wil het niet zover laten komen en pakt het probleem aan bij de bron. Plastic Soup LAB Ook op 1 mei, opent de Plastic Soup Foundation een virtueel LAB. Dit LAB biedt een groeiende line-up van de beste innovaties uit de hele wereld in de strijd tegen de Plastic Soep. Daarbij wordt de kloof tussen innovatieve denkers en financiers gedicht door deze direct met elkaar in contact te brengen. Een breed publiek kan volgen aan welke oplossingen in binnen- en buitenland wordt gewerkt. Enkele van deze veelbelovende innovaties zullen vervolgens ingezet worden om de Plastic Soep Amsterdam uit te jagen. Op 1 mei kunt u enkele van deze innovaties bezichtigen op de uitvindermarkt. Bij succes, kunnen andere wereldsteden het voorbeeld van Amsterdam gaan volgen, zie de site van Plastic Soup Foundation.