Antwoord van de milieuorganisaties op roep om brandstof-steun - Stichting De Noordzee

De vissers in Europa oefenen zware druk uit op hun regering voor steun bij hun de hoge brandstofkosten. Tijdens de Visserijraad van 23 juni zal dit onderwerp op de agenda staan. Milieuorganisaties die opkomen voor de bescherming van oceanen, waaronder Stichting De Noordzee hebben een gezamenlijke verklaring gestuurd aan alle Europarlementariërs en de vertegenwoordiging van de lidstaten in Brussel. De milieuorganisaties roepen op om niet toe te geven aan de huidige pressie, maar om een strategie voor de lange termijn te ontwikkelen. Dat houdt meer in dan simpel energie-efficiënte motoren installeren, want daarmee wordt uiteindelijk alleen maar efficiënter gevist. De sector zal moeten overstappen op vangstmethoden die veel minder brandstof kosten en minder milieuschade veroorzaken. Die herstructurering moet nu gebeuren, en zal alleen maar uitgesteld worden als de vissers subsidie zouden gaan krijgen voor hun brandstofkosten.