Bedreigde haai geveild in Scheveningen - Stichting De Noordzee

Vandaag las ik dat er een haringhaai is verkocht. Een duidelijke aanwijzing dat er veel meer aandacht nodig is voor haaien en roggen in de Noordzee. Ze zijn bedreigd en daarom ook beschermd. Het vangen en (ver)kopen is dan ook illegaal. Voor de soort haringhaai geldt een terugzet verplichting.
Haairog.nl
Op haairog.nl is informatie te vinden over de haaien die in de Noordzee voorkomen, hoe ze eruit zien en de mogelijkheid voor (sport)vissers om een melding te maken bij vangst.
De Nederlandse Elasmobranchen Vereniging (NEV) en de Shark Alliance , waar Stichting De Noordzee lid van is, stuurden naar aanleiding hiervan een persbericht.
———-
Bedreigde haai geveild in Scheveningen
Ondanks vangstverbod kan zeldzame haringhaai verkocht worden aan restaurant.
Een ernstig bedreigde haringhaai is vorige week geveild op de visafslag in Scheveningen. De bijna 3 meter lange haai werd gevangen in de Zuidelijke Noordzee en verkocht aan een vishandelaar uit Katwijk die het dier direct op het menu heeft geplaatst.
Sinds 2010 geldt er voor de hele Europese Unie een verbod op het vangen van haringhaaien. Vissers zijn verplicht als er onverhoeds toch een in hun netten beland de haai zo snel mogelijk terug te zetten. Aanlanden en verkopen is, ook als het dier al dood is, te allen tijde verboden.
“Wij zijn verbijsterd dat dit heeft kunnen gebeuren” zegt Irene Kingma van Nederland coördinator van Shark Alliance “Dit verontrustende nieuws toont aan dat bescherming op internationaal en Europees niveau niets uithaalt als nationale handhaving te kort schiet. Dit prachtige dier is daar de dupe van geworden.”
De haringhaai (Lamnus nassa) is een middelgrote haaiensoort (maximale lengte 3,5meter) die in koude wateren jaagt op kleine vissoorten. Deze haai kan tussen de 30 en 50 jaar oud worden en is pas met 20 jaar geslachtsrijp. In tegenstelling tot andere vissen leggen haringhaaien geen eieren maar brengen na een draagtijd van 9 maanden levende jongen voort.
“De langzame groei en trage reproductie maken haringhaaien extreem gevoelig voor overbevissing” aldus Paddy Walker voorzitter van de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging. “Aan de foto te zien betrof het hier een volwassen vrouwtje wat het voorval nog tragischer maakt omdat de kans groot is dat ze zwanger was. De bedreigde staat van haringhaaien in de Noordzee maakt dat ieder volwassen vrouwtje van groot belang is om de soort in stand te houden. “
De Shark Alliance heft eerder deze maand een petitie gestart waarin Europese visserijministers gevraagd wordt de beloften die zij in het Europese Actieplan voor Haaien gemaakt hebben na te komen. Hieronder valt ook de effectieve bescherming van bedreigde haaiensoorten.
“Haaien vervullen als toppredators een essentiële rol in het gezond houden van de oceanen. Wij hopen dan ook dat iedereen in Europa ons helpt haaien in de toekomst te beschermen” aldus Irene Kingma.
—————–
Wat kun je doen om te helpen beschermen?!
Op http://www.sharkalliancepetition.org/ kun je door je naam en email in te vullen helpen om druk uit te oefenen op de EU minister. De petitie vraagt aan de minister om deze bijzondere dieren beter te beschermen.
(Sport)vissers kunnen daarnaast naar haairog.nl gaan en de haairog zoekkaart opvragen en vangstmeldingen doen.
Help dus mee en bescherm deze bijzondere dieren.
(Foto: Andy Munch)