Begrenzing staandwant visserij is goede stap - Stichting De Noordzee

Minister Gerda Verburg maakte vandaag bekend dat de lengte van staandwant netten van Nederlandse vissers aan banden gelegd wordt. Vanaf 1 januari 2010 gaat voor alle vissersschepen een maximale lengte van 25 kilometer gelden. Ook mogen Nederlandse staandwantvissers met vissersvaartuigen kleiner dan tien meter maar een beperkt aantal dagen de zee op om te vissen.
Stichting De Noordzee is tevreden dat de minister grenzen stelt. De geschiedenis leert dat zonder duidelijke regels schaalvergroting in visserij optreedt die vaak schadelijk is voor de natuur in zee. Er is nu een beperking op de lengte van de netten tot 25 kilometer. Opvallend is wel dat de groep staandwantvissers die op dit moment bezig zijn met certificering voor het Marine Stewardship Council zichzelf verder willen beperken, namelijk tot 18 kilometer.
Bruinvis
Met het aan banden leggen van de staandwant visserij hoopt de minister bovendien dat het aantal bruinvisstrandingen vermindert. Een belangrijke oorzaak van strandingen van bruinvissen is bijvangst in bepaalde typen staandwant netten.
De minister geeft een pluim aan Stichting De Noordzee voor de workshop over bijvangsten van bruinvissen, van afgelopen juli, waarbij zowel vissers, natuurorganisaties, onderzoekers als overheid aanwezig waren. Het is de uitdaging om met elkaar aan de slag te gaan om te komen tot een duurzame visserij, waarbij onder andere een betere registratie van bijvangsten van bruinvissen plaats vindt.