Bekijk nu: video van persconferentie Damanaki over nieuwe maatregelen voor controle op nastreving van het GVB - Stichting De Noordzee

In een persconferentie vanuit de Europese Commissie benadrukt Damanaki dat het probleem van overbevissing moet worden aangepakt. Daarom is een hervorming van het GVB met daaraan gekoppeld een effectief controle systeem essentieel voor een succesvol beleid.
Er zijn twee nieuwe punten waarop dit controle systeem verbeterd is;
1. Een controle systeem voor EU water, welke gesimplificeerd is en gaat over de gehele visserij keten; van productie tot aan de consument.
Een nieuw puntensysteem zal voor iedere visser gelden. Vissers die regelmatig worden gepakt op illegale visserij lopen het risico om hun visvergunning kwijt te raken. Goed gedrag wordt dan weer beloond, door middel van een betere positionering in het puntensysteem.
Daarbij wordt met dit nieuwe systeem alle visserijdata elektronisch gecontroleerd, wat goedkoper is voor de uitvoerders. De data zelf is dan ook weer betrouwbaar voor wetenschappelijke doeleinden.
Om te zorgen dat beleid goed wordt nagestreefd oefent de Commissie zelf nu meer onafhankelijke inspecties uit en bij tekortkomingen worden hier consequenties aan verbonden, waaronder het verminderen van financiële steun of quota.
2. Een IUU reglement voor internationale wateren
Effectieve informatie uitwisseling met onder andere de Verenigde Staten en Japan met betrekking tot illegale visserij speelt een belangrijke rol hier. Er wordt hierbij een lijst samengesteld met vloten die betrokken zijn bij illegale visserij. Momenteel worden er 70 vloten gecontroleerd komend uit 11 landen buiten de EU en 5 lidstaten. Deze vloten ontvangen al geen subsidies meer.