Belangrijke waarschuwing Onderzoeksraad na containerramp MSC Zoe - Stichting De Noordzee

De Onderzoeksraad voert momenteel onderzoek uit naar aanleiding van de overboord geslagen containers van de MSC Zoe. De Raad richt zich hierbij met name op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Nederlandse Waddengebied en de vaarroute van het schip. Op basis van voorlopige modelberekeningen en bassinproeven blijkt dat op deze route bepaalde wind- en golfcondities en getijde kunnen leiden tot grote domp- en slingerbewegingen, die de veilige afstand tussen het schip en de zeebodem in gevaar brengen. Voor schepen met afmetingen vergelijkbaar met die van MSC Zoe ontstaat daarmee het risico van contact of bijna-contact met de zeebodem (www.onderzoeksraad.nl).

Deze waarschuwing van de Onderzoeksraad is een belangrijke stap in het vertalen van inzicht in wat er gebeurt is naar het voorkomen van een volgende containerramp. Naar verwachting wordt het eindrapport naar aanleiding van de overboord geslagen containers in het voorjaar van 2020 gepubliceerd. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een zelfstandig bestuursorgaan in Nederland dat na rampen, grote ongevallen of andersoortige incidenten onderzoek kan doen naar de oorzaken en gevolgen van het betreffende incident.

Panama, onder wiens vlag het schip voer, doet onderzoek naar de oorzaak van het voorval en de situatie aan boord van het schip. Er is samenwerking tussen de verschillende raden.

Bekijk hier de onderzoekspagina.

facebook_Cover_Photo___IMG_0061

Deel van Dossier

Containerramp MSC Zoe

Alles over de containerramp met de MSC Zoe.

Containerramp MSC Zoe