Beschadigde bruinvissen spoelen weer aan op Nederlandse kust - Stichting De Noordzee

In de afgelopen weken zijn er minimaal dertig beschadigde bruinvissen aangespoeld op verschillende Nederlandse stranden. Deze strandingen zijn inmiddels een jaarlijks terugkerend verschijnsel waar veel over gespeculeerd is, maar waarvan de oorzaak nog steeds niet vastgesteld is. In het kader van het Rapid Alert System is een kerngroep van bruinvisexperts op dit moment de verzamelde gegevens aan het analyseren. (Foto: deltasafari.nl)
De oorzaken van de beschadigingen zijn onder andere in verband gebracht met de vele menselijke activiteiten die op zee plaatsvinden. De Noordzee vormt tenslotte een belangrijke vaarroute voor zeeschepen, er wordt volop gevist met allerlei soorten vistuig en er vinden diverse activiteiten plaats die veel onderwatergeluid met zich meebrengen, waaronder heien op zee en seismisch onderzoek.
Met het combineren van alle gegevens over de strandingen en gegevens over de menselijke activiteiten die voor onze kust plaatsvinden, hoopt de groep bruinvisexperts dit jaar een stap verder te komen in het vaststellen van oorzaken. Zodra de oorzaken bekend zijn, kunnen er beschermingsmaatregelen getroffen worden.
Wat gebeurt er met dode bruinvissen?
De gestrande bruinvissen worden door vrijwilligers van onder andere het EHBZ-netwerk (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) zoveel mogelijk verzameld en naar de Universiteit van Utrecht gebracht. Door medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde worden hier secties uitgevoerd op de dode bruinvissen, om mogelijke doodsoorzaken te onderzoeken. Alle informatie over de strandingen – zoals locatie, datum en een foto van de stranding – wordt door een medewerker van Naturalis ingevoerd op de website www.walvisstrandingen.nl.

Rapid Alert System
Stichting De Noordzee heeft in 2010 het Rapid Alert System (RAS) opgezet in samenwerking met vertegenwoordigers
uit de overheid, wetenschap en visserijsector. Het doel van het RAS is om ten tijde van piekstrandingen of ongebruikelijke strandingen (zoals de beschadigde bruinvissen) zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en met een kleine groep stakeholders te zoeken naar oorzaken van de strandingen en mogelijke oplossingen.