Beschermde gebieden op zee - Stichting De Noordzee

Op dinsdag 27 mei hebben we een ‘denktank’ workshop gehouden over een netwerk van beschermde gebieden op de Noordzee. Met een groepje van bijna 15 experts hebben we op openhartige manier gedicussieerd.
Ter inleiding had ik een presentatie gemaakt waarin ik wat kaarten liet zien die in de loop van de tijd zijn gemaakt over natuurgebieden op de Noordzee. De eerste die ik had (er blijken er nog meer te zijn) was uit 1987! Gelukkig lijken dit jaar echt gebieden op zee beschermd te worden. Dat is wel tijd!
Een duidelijke conclusie van de bijeenkomst was dat beschermde gebieden op zee ontzettend belangrijk zijn, maar dat er meer nodig is. Er moeten ook algemene maatregelen worden genomen, waar de hele natuur profijt van heeft. Tijdens de discussies kwam keer op keer de boomkorvisserij ter sprake. Dat dat toch echt de meest schadelijke actviteit is op dit moment in ons deel van de Noordzee. Maar dat wisten we eigenlijk al.
Ik vond het zelf een geslaagde bijeenkomst, met een heerlijk uitzicht over de Noordzee. Want daar doen we het immers allemaal voor!