Stichting de Noordzee

Beschermde natuur

"30% beschermde natuurgebieden op zee"

De Noordzee is een bijzonder gebied met een grote soortenrijkdom en een enorme productiviteit. Als mens maken we al eeuwen dankbaar gebruik van deze zee voor visserij en scheepvaart. Als gevolg zijn gebieden echter verstoord en vervuild en zijn veel visbestanden overbevist. De bodem wordt regelmatig omgeploegd door de boomkorvisserij en ligt vol met kabels en leidingen. Er staan olie- en gasplatforms, er wordt zand gewonnen, bagger gestort en geoefend door defensie. Bovendien komen er steeds nieuwe activiteiten bij, zoals windparken of mogelijk eilanden in zee. Hierdoor neemt de druk op dit unieke gebied toe en heeft de natuur, die reeds sterk veranderd is, niet de kans zich te herstellen. 

Toch is het niet te laat om een balans te vinden tussen natuur en gebruik. Er liggen unieke natuurgebieden in zee, helaas is de bescherming van weinig betekenis. Betekenisvolle bescherming bestaat uit het uitsluiten van schadelijke bodemberoering zodat de bodemgemeenschap zich in deze gebieden kan herstellen. Op papier was in 2016 rond de 14% van de Nederlandse Noordzeebodem aangewezen als beschermd gebied. Echter, slechts 2% was in 2016 beschermd tegen boomkor met wekkerkettingen, wat voor de bodem een zeer schadelijke vorm van visserij is. Minder dan 1% van de Nederlandse Noordzee was in 2016 beschermd tegen alle vormen van visserij. 

Ons doel

De balans tussen natuur en gebruik waarborgen door het instellen van een ecologisch netwerk van beschermde natuurgebieden ter grootte van 30% van de Nederlandse Noordzee. 

Doelstellingen

  1. Betekenisvolle sluiting van de beschermde natuurgebieden Doggersbank, Klaverbank en Noordzeekustzone.

  2. Ook de unieke zeegebieden het Friese Front en de Centrale Oestergronden geheel beschermd tegen alle vormen van bodemberoerende visserij.

  3. Aanwijzing van andere beschermde gebieden op de Noordzee, zoals de Borkumse Stenen.