Stichting de Noordzee

Wat wij doen

Stichting De Noordzee zet zich in voor bescherming en herstel van de natuur in de Noordzee. De Noordzeenatuur is minder gezond, divers en veerkrachtig als gevolg van menselijk gebruik. Om de natuur in de Noordzee de kans te geven zich te herstellen is rust nodig. Stichting De Noordzee zet zich daarom in voor de sluiting van gebieden met bijzondere natuur. Wij laten ons hierin leiden door de wetenschap en vertalen resultaten door naar een duidelijke boodschap voor beleidsmakers en het bedrijfsleven. 

  1. Betekenisvolle bescherming van de Doggersbank, Klaverbank en Noordzeekustzone
    De Doggersbank en Klaverbank zijn gebieden met bijzondere natuurwaarden. Stichting De Noordzee doet er alles aan om deze bijzondere gebieden op korte termijn betekenisvol te beschermen voor bodemberoerende visserij. Binnen de Noordzeekustzone wordt nauw samengewerkt met de overheid en visserij om te komen tot een passend beschermingsregime. Lees verder >

  2. De unieke zeegebieden het Friese Front en de Centrale Oestergronden worden gesloten voor bodemberoerende activiteiten
    Het samenkomen van verschillende zeestromingen bij het Friese Front is uniek in de wereld en zorgt voor een zeer hoge productiviteit. Ook het leven van de Centrale Oestergronden verdient bescherming. Deze natuurgebieden zouden afgesloten moeten worden voor alle gebruik dat de bijzondere natuur in het gebied bedreigt. Dit zijn voornamelijk de (bodemberoerende) visserij en offshore wind. Lees verder >

  3. Aanwijzing van andere beschermde gebieden op de Noordzee
    Om te komen tot een ecologisch netwerk van beschermde natuurgebieden ter grootte van 30% van de Nederlandse Noordzee moeten meer gebieden worden beschermd en moet de bescherming binnen de gebieden worden verbeterd. Lees verder >