Bescherming van Noordzeenatuur hard nodig - Stichting De Noordzee

Vandaag stort Greenpeace op het Duits Continentaal Plat grote natuurstenen om schadelijke bodemvisserij te verhinderen. Met deze actie wil Greenpeace de natuur in Natura2000 gebieden op de Noordzee gericht beschermen. Hoewel het niet onze stijl is om op een dergelijke manier actie te voeren, is de aandacht voor de bescherming van gebieden op de Noordzee hoognodig.
Ook wij vinden dat de bescherming van de natuur op de Noordzee nu eindelijk eens goed moet worden geregeld door de overheid. Het beschermen van gebieden op zee kan het verstoorde evenwicht van de Noordzee helpen herstellen.
De Noordzee is ons grootste natuurgebied en heeft gebieden met unieke natuurwaarden, maar staat door intensief menselijk gebruik enorm onder druk. De Noordzee is niet meer zoals zij ooit was: vol met grote vis, met een gevarieerde bodem en rijk aan zeeleven. Habitats zijn veranderd, rustgebieden zijn verdwenen en een groot deel van de visbestanden bevindt zich onder een biologisch gezond niveau.
In maart 2008 hebben wij in onze nieuwe brochure ‘natuurgebieden op zee’ opnieuw aandacht gevraagd voor de bescherming van deze gebieden en de Nederlandse overheid gewezen op de gemaakte internationale afspraken. De overheid schiet echter nog nauwelijks op in het nakomen van deze afspraken.
Als milieuorganisatie werken wij ‘achter de schermen’ hard aan de vermindering van de visserijdruk en de instelling van beschermde gebieden. Op 5 juni hebben wij het maatschappelijk convenant Noordzeevisserij samen met de visserijsector en overheid getekend. In dit convenant erkent de visserijsector het belang van beschermde gebieden en de noodzaak om als sector te verduurzamen.
Er zal nu door alle partijen hard gewerkt moeten gaan worden om al deze afspraken om te zetten in daden.