Beschermingsplan voor de Doggersbank - Stichting De Noordzee

Deze week was ik in het mooie Kopenhagen om deel te nemen aan een internationaal overleg tussen UK, Duitsland, Denemarken en Noorwegen en de internationale visserij sector, om tot een beschermingplan voor de Doggersbank te komen. Die Doggersbank, minstens zo groot als Nederland met bijzondere dieren die hier langskomen om te eten, zoals walvissen en dolfijnen, een van de belangrijke paaigebieden van de Noordzee!
Stichting De Noordzee, samen met WNF zijn al enige tijd bezig om tot een gedragen pakket aan maatregelen te komen voor de Doggersbank, in samenspraak met de visserij sector. Ondanks de goede verhoudingen lagen de wensen van wat er in dat plan terecht moest komen nogal uiteen. Dit gat proberen de bovengenoemde landen, samen met de NGOs en de visserijsector nu te dichten, maar ook zij stuiten ook op enkele lastige kwesties. Ondanks deze lastige kwesties zijn we naar mijn idee de goede weg zijn ingeslagen, zeker voor wat betreft het proces; samenwerken met alle betrokken partijen in een vroegtijdig stadium!
Het plan is er nog niet, al heb ik goede hoop dat het snel tot een redelijk goed plan komt. Langzaam maar zeker zijn we bezig met het realiseren van lang geleden gemaakte afspraken om tot een netwerk van beschermde gebieden op de Noordzee komen. Dat netwerk is er nog niet, maar gelukkig worden er concrete stappen gezet, we zijn er weer een stapje dichter bij gekomen daar in het zonnige Kopenhagen.
Auteur: Monique van de Water