Bieden windparken op zee bescherming aan vis? - Stichting De Noordzee

Inmiddels 2 jaar geleden voerde ik voor Stichting De Noordzee een onderzoek uit waarin ik uitzocht of windparken bescherming bieden aan vis. Mijn conclusie was toen dat dit niet bewezen was. Aanleiding van het onderzoek was het destijds veelgehoorde argument dat windparken een positief effect hebben op vis in de Noordzee. Onlangs hoorde ik dit argument weer langskomen tijdens een overleg over offshore windenergie. Reden om mijn conclusies van 2 jaar geleden opnieuw onder de loep te nemen.
Nog steeds weinig bekend
In mijn nieuwe zoektocht kwam ik bij tussentijdse rapporten over onderzoek naar vis in het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ). Daar wordt onderzocht of hoeveelheden vissoorten zijn veranderd sinds de bouw van het windpark. Het onderzoek is nog niet afgerond. Voor sommige soorten is na aanleg een toename vastgesteld, voor andere soorten weer een afname. Vissen in het algemeen waren niet meer toegenomen in het windpark dan daar buiten. Blijkbaar gebeurt er dus wel iets met de vissen, maar de onderzoekers weten nog niet precies wat dan en waarom. Meer onderzoek zal moeten uitwijzen of de toename van vissen ook een positief effect heeft op de vissen op populatieschaal.
Oude gegevens
Meer dan de tussentijdse gegevens van onderzoek in OWEZ heb ik niet kunnen vinden. Blijkbaar kunnen conclusies nog steeds worden getrokken op basis van het onderzoek dat ik 2 jaar geleden deed: Het is onbekend of windparken bescherming bieden aan vis in de Noordzee.
Mijn oude samenvatting:
“Eerdere Nederlandse, Engelse, Deense en Zweedse onderzoeken geven inzicht in hoe de zeebodem veranderde door de komst van windparken, welke vissen er voor en na aanleg van de parken voorkwamen en welke bodemdieren aanwezig waren. De meeste Europese windparken bleken lastig te vergelijken met die in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit komt onder andere door verschillen in diepte, watertemperatuur en zoutgehalte.
Bovendien waren de resultaten van de verschillende onderzoeken met betrekking tot vis niet eenduidig. Belangrijke uitkomst van ons onderzoek is dat de natuurlijke variatie in vispopulaties zo groot is dat het lastig is conclusies te trekken uit de gevonden aan- of afwezigheid van vis in windparken.” …..

“..eindconclusie van het afstudeeronderzoek is dat de op basis van de gegevens uit de onderzoeken niet bewezen kan worden dat windparken bescherming bieden aan vispopulaties.”

Nieuwe informatie gezocht
Als iemand nieuwe informatie heeft over effecten van windparken op vis dan ontvang ik die natuurlijk graag. Misschien dat ik mijn conclusie moet bijstellen?