Bleker trekt verbod op recreatieve visserij in ten koste van bruinvis - Stichting De Noordzee

Coalitie van NGO’s roept staatssecretaris dringend op om verbod te handhaven
Als het aan staatssecretaris Bleker ligt, worden er geen maatregelen getroffen om te voorkomen dat zeedieren zoals bruinvissen onbedoeld bijgevangen worden in recreatieve staand want visnetten, zoals afgelopen dinsdag in Katwijk gebeurde. Op zijn verzoek wordt per 1 april het huidige verbod op deze vorm van visserij ingetrokken. Bleker negeert hiermee de dringende oproep van onder andere Stichting De Noordzee, Vereniging Kust & Zee, Sportvisserij Nederland en het Wereld Natuur Fonds om het verbod te handhaven in het belang van de natuur.
Afgelopen woensdag raakte een bruinvis verstrikt in een staand want net vlakbij de kust. Normaal gesproken heeft dit de verdrinkingsdood tot gevolg, maar dankzij een oplettende wandelaar kon het dier bevrijd worden uit het net. Het bewijs is hiermee nu ook in Nederland geleverd dat bruinvissen bijgevangen worden in de recreatieve staand want visserij vanaf de kust.
Reden te meer om het verbod op recreatieve staand want visserij, dat geldt sinds 1 januari 2011, te handhaven. Staatssecretaris Bleker wil per 1 april dit verbod intrekken en staand want visserij op nationaal niveau toestaan. De toegestane netlengte voor de recreatieve staande netten in bepaalde kustwateren zal zelfs omhoog gaan van 30 naar 100 meter. De gemeentes krijgen de mogelijkheid om lokaal een verbod op te leggen.
Volgens de coalitie van NGO’s is dit zeer onverstandig, gezien de complexe situatie omtrent staand want visserij die alleen op nationaal niveau overzien kan worden. Stichting De Noordzee, Vereniging Kust & Zee, Sportvisserij Nederland en het Wereld Natuur Fonds doen het volgende voorstel: handhaaf het verbod en laat op lokaal niveau een beperkte lengte staand want toe op basis van vergunning.
Risico voor mens en dier
Recreatieve netten, uitgezet vanaf de laagwaterlijn vormen een steeds groter risico voor mens en dier. Het toestaan van recreatieve staand want visserij langs de Noordzeekust zorgt voor ruimtelijke conflicten langs de kust. Met het toestaan van langere visnetten in bepaalde kustwateren, zoals in het voorstel van Bleker staat, stijgt de visserij inspanning. Hiermee zullen ook in de kustwateren grotere risico’s ontstaan voor niet alleen zeezoogdieren maar ook voor vogels.
De migratie van trekvissen vindt specifiek plaats in de ondiepe kustzone, waar de recreatieve netten geplaatst zijn. Dit heeft tot gevolg dat zalmen, zeeforellen, zeevogels en in enkele gevallen bruinvissen onbedoeld bijgevangen worden. Zoals afgelopen week in Katwijk is gebeurd. België kent al een verbod op recreatief staand want vanwege gedocumenteerde verdrinking van bruinvissen. De coalitie van NGO’s roept staatssecretaris Bleker op ook in Nederland dit verbod te handhaven.