Bleker vergeet Noordzee in nieuwe Natuurwet - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee roept op tot grondige herziening wetsvoorstel

Met zijn voorstel voor een nieuwe Natuurwet kleedt staatssecretaris Henk Bleker de natuurbescherming van de Noordzee volledig uit. Hiermee ziet het er voor de Noordzeenatuur somber uit. Stichting De Noordzee maakt zich grote zorgen en trekt vandaag aan de bel.

Daadwerkelijke bescherming van de Noordzeenatuur wordt met het nieuwe wetsvoorstel heel moeilijk. Volgens Thomas Rammelt van Stichting De Noordzee zitten er in het wetsvoorstel drie grote missers voor de Noordzee: “Ten eerste ontbreekt de mogelijkheid om het OSPAR-verdrag te gebruiken. Dit door Nederland ondertekende verdrag is speciaal toegespitst op de bescherming van het zeeleven in de Noordoost Atlantische Oceaan, waaronder de Noordzee. OSPAR heeft heel goed gekeken naar de soorten en leefgebieden die juist belangrijk zijn voor de Noordzee en beschermd moeten worden. Met OSPAR dreigt Bleker dus dé sleutel tot bescherming van de Noordzee weg te gooien.”
Ten tweede kan volgens het wetsvoorstel in een nieuwe Natuurwet de visserij niet worden gereguleerd in een groot deel van de Nederlandse Noordzee. Rammelt vindt dit onbegrijpelijk: “Visserij is de activiteit met de grootste impact op de Noordzee. Zonder regels voor de visserij is natuurbescherming gewoon niet mogelijk.”
Tenslotte wordt in het wetsvoorstel gerichte bescherming van soorten die buiten beschermde gebieden leven heel moeilijk gemaakt. “De meeste vis-, vogel-, en zeezoogdiersoorten houden zich uiteraard niet aan dit soort grenzen en gebruiken juist ook andere gebieden in de Noordzee om te rusten, foerageren, voort te planten en op te groeien. Als je je alleen richt op de beschermde gebieden, bescherm je maar een heel klein deel van het leefgebied van de diersoorten in de Noordzee. Er staan nu eenmaal geen hekjes om beschermde gebieden op zee, waar vissen, zeezoogdieren en vogels binnen blijven”, aldus Rammelt.
Ook de natuurbescherming op land schiet in het wetsvoorstel ernstig tekort. 26 natuur- en landschapsorganisaties trekken daarom aan de bel. Stichting De Noordzee heeft vandaag samen met Greenpeace een brief geschreven aan Bleker met daarin de drie grootste missers voor de Noordzee. Tot 19 november mag commentaar worden geleverd op het voorstel voor de nieuwe Natuurwet. Begin 2012 zal worden gevraagd wat het parlement ervan vindt.
Lees hier de hele brief.