Blindelings uitgeven van Europese visserijsubsidies moet stoppen - Stichting De Noordzee

Gezamenlijk bericht van Stichting De Noordzee en OCEAN2012:
Vandaag maakte de Europese Commissie haar nieuwe voorstel voor de toekomstige inzet van het Europees Visserijfonds bekend. Stichting De Noordzee en de OCEAN2012-coalitie vinden dat er verbeteringen zijn wat betreft de aanpak van illegale visserij en de transparantie van toekenning van subsidies. Helaas laat het voorstel kansen liggen ten aanzien van het stimuleren een duurzame Europese vissersvloot.
Het Europese fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV), ofwel Europees Visserijfonds, is het financiële plan achter het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU. Aan de hand hiervan wordt de verdeling van de visserijsubsidies vanaf 2013 bepaald.
In 2008 stelde de Europese Commissie vast dat overcapaciteit een van de primaire oorzaken van overbevissing is en dat de subsidies vanuit het Europees Visserijfonds deze overcapaciteit in de hand werken. Uit een recent rapport van de Commissie is gebleken dat veel lidstaten niet eens weet hebben van de mate van overcapaciteit van hun vissersvloten. Ook bleek dat de mate van overcapaciteit geen factor is bij het verstrekken van subsidies. Zo wordt grote hoeveelheden publiek geld blindelings uitgegeven.
“Tussen 2000 en 2008 verleende de EU bijvoorbeeld € 33,5 miljoen subsidie aan de blauwtonijnvloot. Deze vaartuigen vissen op een soort die door de IUCN (International Union for Conservation of Nature) wordt geclassificeerd als bedreigd,” aldus Irene Kingma van OCEAN2012. “In deze tijden van economische crisis blindelings dergelijke subsidies verstrekken is contraproductief. Toekomstige subsidies moeten bijdragen aan een gezonde mariene omgeving en aan de overgang naar een duurzame visserij.”
“In het voorstel laat de Europese Commissie een kans liggen om de vissersvloot te verduurzamen,” aldus Christien Absil van Stichting De Noordzee. “Wij hebben er bij de commissie op aangedrongen voorrang te geven bij het toekennen van subsidies aan ‘low impact fisheries’. Dat is visserij die selectiever vist, minder schade toebrengt aan het mariene ecosysteem en minder brandstof gebruikt. Helaas zien we dit vrijwel niet terug in de vandaag gepresenteerde plannen.”