Boskalis Beach Cleanup Tour in de prijzen bij SponsorRing 2014 - Stichting De Noordzee

Sponsorring Gisteravond is Boskalis winnaar geworden van de SponsorRing 2014 in de categorie ‘Maatschappij’ vanwege de sponsoring van de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee. Wij zijn heel trots en blij met dit resultaat en feliciteren Boskalis van harte met deze prijs! Ook in 2015 is Boskalis weer hoofdsponsor van onze inmiddels jaarlijkse opruimtour in augustus, waarbij in één maand tijd de héle Noordzeekust opgeruimd wordt. We hopen mede met de ondersteuning van Boskalis en honderden vrijwilligers er volgend jaar weer een groot succes van te kunnen maken. Hieronder lees je het persbericht van Boskalis.

Boskalis winnaar van de SponsorRing 2014

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) is gisteravond winnaar geworden van de SponsorRing 2014 in de categorie ‘Maatschappij’ voor de sponsoring van de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee, waarbij jaarlijks gedurende de maand augustus de gehele Nederlandse Noordzeekust wordt schoongemaakt. De SponsorRing is de jaarlijkse prijs voor de beste sponsorcases in Nederland.

Volgens de jury heeft de sponsoring van Boskalis Stichting De Noordzee een enorme boost gegeven om haar doelstellingen te behalen. Daarnaast merkte de jury op dat er een één-op-één link is naar het werkgebied van Boskalis – zee en strand – en dat het een heel concreet en relevant project is dat significante resultaten heeft opgeleverd. Boskalis is sinds 2013 hoofdsponsor van de Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee (SDN). Jaarlijks maakt SDN gedurende de maand augustus samen met vrijwilligers – waaronder een grote groep Boskalis medewerkers – de hele Nederlandse Noordzeekust schoon over een lengte van 350 kilometer. Dit jaar is er ruim 20.000 kilo afval opgeruimd door bijna 1.500 deelnemers en dit betekende een verdrievoudiging van zowel het aantal deelnemers als het opgeruimde afval ten opzichte van 2013.

Met de Boskalis Beach Cleanup Tour streeft SDN maatschappelijke aandacht na voor het toenemende probleem van afval – en plastic in het bijzonder – in zee en op de stranden en de negatieve gevolgen voor zeedieren en vogels. Daarnaast doet SDN onderzoek naar verzamelde afvalitems en worden de resultaten ingezet voor een lobby richting politiek en bedrijfsleven om bronnen van afval te saneren. Met het hoofdsponsorschap maakt Boskalis de organisatie van de Beach Cleanup Tour financieel mogelijk, levert het een bijdrage aan het streven naar maatschappelijke bewustwording en draagt het bij aan de schoonmaakactie door de vrijwillige ondersteuning van Boskalis medewerkers.

Bron: www.boskalis.nl