Brandstof en subsidie in de visserij - Stichting De Noordzee

Europese Lidstaten kunnen voortaan makkelijker en meer subsidie verlenen aan vissers, zo is vorige week besloten tijdens de Visserijraad in Brussel. Dit ter compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Subsidie voor brandstof, in welke vorm dan ook, heeft in het verleden steeds geleid tot een toename van visserijdruk en is niet de manier om de structurele problemen in de visserij op te lossen. Blijkbaar wegen de korte termijn economische overwegingen toch weer het zwaarst….
Zie onderstaand persbericht van het WWF, Greenpeace en Seas At Risk.