Brief van Engelse milieu organisaties brengt sleutelrol GVB voor de UK naar voren - Stichting De Noordzee

Een groep Engelse milieuorganisaties, waaronder RSPB, Greenpeace, WWF, Ocean2012, de Marine Conservation Society en Client Earth, hebben een gezamelijke brief geschreven naar de Engelse minister voor visserij Richard Benyon, over waar zij denken dat de prioriteiten liggen binnen de hervorming van het GVB.
De brief draagt het belang van een succesvolle herziening over, aangezien 72% van de Europese visbronnen niet op duurzaam niveau zijn. Er wordt sterk ingegaan op de 5 punten die worden genoemd in de Green Paper voor het GVB, die op deze site gevonden kunnen worden onder achtergrondinformatie:
Vloot capaciteit moet in lijn zijn met de beschikbare biologische bronnen, waarbij er rekening wordt gehouden met kwetsbare kustgemeenschappen.
In de doelen van het GVB moet duidelijke wettelijke prioriteit worden gegeven aan de ecologische duurzaamheid, gebaseerd op lange termijn plannen en wetenschappelijk advies. Het nieuwe voorstel om discards te elimeren wordt ook volledig ondersteund.
Om het korte termijn beslissingsysteem te ondermijnen moet er op een regionaal niveau beslissingen worden genomen, welke gebaseerd zijn op transparantie, verantwoordelijkheid en nastreving.
Nieuwe mechanismes (als co-management?) moeten worden geïmplementeerd, zodat vissers niet meer worden gestimuleerd de zeeën te overbevissen en het marine milieu schade aan te doen. Hiermee geef je ook meer verantwoording aan de industrie op regionaal niveau.
Nastreving van het beleid moet worden gestimuleerd, ook met reeds bestaande en toekomstige milieu beleidsvormen en toezeggingen.