Bruinvisstrandingen: CSI Texel? - Stichting De Noordzee

Afgelopen vrijdag organiseerde ik samen met vertegenwoordigers van de visserijsector een spoedoverleg over de strandingen van de bruinviskadavers die de week ervoor op Texel aanspoelden. Het overleg vond plaats bij IMARES in IJmuiden met aanwezigheid van wetenschappers, de KLPD, het Ministerie van LNV, het Nederlands Forensisch Instituut, Ecomare en Pieterburen.
Beschuldigingen
Net als vorig jaar ziet het eruit alsof de gestrande bruinvissen zijn bewerkt met een mes, maar dat is vooralsnog één van de hypothesen. Doel van het overleg was te komen tot afspraken die moeten leiden tot ‘waarheidsvinding’ over de oorzaak van de vermeende mutilaties. Toen in 2009 namelijk tientallen dode bruinvissen in dezelfde staat aanspoelden, werden er over en weer beschuldigingen geuit over wie of wat de oorzaak zou kunnen zijn. De staandwantvissers werden in het beklaagdenbankje gezet. Uiteindelijk blijft het bij hypothesen, er is nooit goed uitgezocht wat de werkelijke oorzaak is.
Gerechtelijk onderzoek
Tijdens het spoedoverleg afgelopen vrijdag kwamen we tot de conclusie dat het een goed idee is wanneer forensische wetenschappers de bruinvissen onderzoeken om de doodsoorzaak en herkomst van de verwondingen vast te stellen. Het Nederlands Forensisch Instituut kan in opdracht van Stichting De Noordzee haar expertise inzetten en daarmee hopen wij uitsluitsel te kunnen krijgen over de werkelijke oorzaak. Wanneer dat bekend is, kunnen er maatregelen genomen worden en daar draait het uiteindelijk om: daadwerkelijke bescherming van dit mooie dier in onze Noordzee.