Brussel loodst zeebaars niet naar veilige haven - Stichting De Noordzee

ZeebaarsHelemaal1Gisteren bepaalden de ministers van de EU lidstaten het lot van de Europese visbestanden tijdens de jaarlijkse onderhandelingen over vangstbeperkingen en quota. Wetenschappers adviseerden voor de zwaar overbeviste zeebaars een vangstreductie van 80% voor 2015. Eerder deze maand deed de Commissie daarom een voorstel voor vangstbeperkende maatregelen. Deze sneuvelden echter dinsdagavond in de Raad. De ministers konden het niet eens worden, waardoor er ook dit jaar weer geen Europese maatregelen komen voor zeebaars.

Ministers uit alle 28 lidstaten kwamen deze week bijeen in Brussel om afspraken te maken over de vangstmogelijkheden voor 2015. Ook zeebaars stond op het programma. Het zeebaarsbestand in het Kanaal en de Noordzee staat onder druk door ernstige overbevissing en achtereenvolgende jaren van slechte aanwas van jonge zeebaars. Bestandsschattingen laten een schrikbarende trend zien: in slechts 5 jaar is het paaibestand met 40% geslonken. Het bestand koerst nu af op het laagste niveau ooit gemeten (5251 ton, 1992). De biologen van het ICES onderzoeksinstituut (International Council for the Exploration of the Sea) waarschuwen al enkele jaren voor de gevolgen van de toenemende visserijdruk op het zeebaarsbestand in deze vrijwel volledig ongereguleerde visserij. ICES adviseerde voor 2015 een vangstreductie van minstens 80%. Dit betekent dat de lidstaten komend jaar gezamenlijk niet meer dan 1155 ton zeebaars zouden mogen vangen. Op dit moment wordt door de sportvisserij alleen al 1600 ton gevangen.

Ook met deze fikse vangstreductie verwachten biologen dat het zeebaarsbestand het komende jaar verder zal slinken, mede als gevolg van de slechte aanwas van jonge zeebaars. Europese lidstaten, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België proberen al meer dan een jaar afspraken te maken over nationale maatregelen om hun zeebaarsvangsten te beteugelen. In deze context deed Nederland, in navolging van het Verenigd Koninkrijk, een voorstel om de minimum aanvoermaat te verhogen van 36 cm naar 42 cm voor Nederlandse sportvissers en beroepsmatige handlijnvisserij. Ook wilden het VK en Nederland de maandelijkse aanvoer per schip beperken tot 5 ton per maand voor al hun vaartuigen. De Europese Commissie achtte de inspanningen van de lidstaten echter niet ambitieus genoeg en deed daarom een voorstel aan de ministerraad voor Europese maatregelen voor zeebaars.

Inmiddels zijn ook deze van tafel, want de ministers van de desbetreffende lidstaten konden niet tot een akkoord komen. Vooral Frankrijk verzette zich stevig tegen de voorgestelde maatregelen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien Frankrijk 65% van de commerciële zeebaarsvangst voor haar rekening neemt en dus hard getroffen zou worden door de maatregelen. Bovendien waren de voorgestelde maatregelen vooral gericht op het inperken van de winter spanvisserij in het Kanaal. Deze visserijvorm wordt voornamelijk door de Fransen uitgeoefend. Het is uiterst jammer om te moeten constateren dat kortetermijnbelangen het nemen van maatregelen onmogelijk maken. Zeker nu er een kersvers Gemeenschappelijk Visserijbeleid ligt, waarin is vastgelegd dat duurzaamheid en wetenschappelijk advies leidend moeten zijn bij het vaststellen van visserijmaatregelen. De lidstaten mogen nu weer verder bakkeleien over nationale maatregelen onder toeziend oog van de Commissie. Milieuorganisaties vrezen echter dat er van scherpe maatregelen weinig terecht zal komen: Frankrijk wil niets en het VK en Nederland willen niet alleen opdraaien voor de reparaties terwijl Frankrijk de baten opvist. Van de ministers hoeft de zeebaars het dus in 2015 niet te hebben. Dan maar hopen op een milde winter, want daarvan kan de zeebaars(aanwas) soms nog wel eens opknappen.