Chemische lozing vermoedelijk industrieel schoonmaakmiddel - Stichting De Noordzee

Het gif van de lozing die afgelopen weekend op de stranden van Noord-Holland aanspoelde, is vermoedelijk een industrieel schoonmaakmiddel. Stichting De Noordzee vindt dat de overheid alles op alles moet zetten om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze wandaad, alhoewel dit een zeer lastige taak is.
DDe aangespoelde plakkaten bevatten zwavelverbindingen, in mindere mate metaalverbindingen en organische componenten en is vermoedelijk gebruikt om het ruim van de geloste lading te reinigen. Verder onderzoek door Rijkswaterstaat RIZA zal komende dagen uitwijzen wat voor soort schoonmaakmiddel is gebruikt.
Het baart Stichting De Noordzee zorgen dat er op deze manier een hoop niet-oplosbare stoffen in het Noordzeemilieu terechtkomen waarvan niet voldoende bekend is wat de uiteindelijke invloed op het zeemilieu is. Rijkswaterstaat adviseert om contact met de substantie te voorkomen, zowel voor huisdieren als mensen. Vandaag worden de stranden van Noord-Holland opnieuw geïnspecteerd en worden resten en slachtoffers afgevoerd als chemisch afval.
Dát er olie en chemicalien op de Noordzee worden geloosd is niet uitzonderlijk, maar vindt op structurele basis plaats. Stichting de Noordzee is blij dat de lozing van afgelopen weekend zoveel stof doet opwaaien, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor het feit dat elk jaar opnieuw duizenden vogels op zee slachtoffer worden van scheepsolie en scheepsafval.
Uit monitoringsprogramma’s van Rijkswaterstaat blijkt dat jaarlijks 3.000 olieslachtoffers aanspoelen op de Nederlandse kust. De Europese Commissie heeft in kaart laten brengen dat er tussen 1998 en 2004 op de Noordzee 4.900 olievlekken zijn waargenomen. Met deze cijfers is Nederland ‘het slechtste jongetje van de klas’ binnen het Europese zeebeleid.
Stichting De Noordzee wil deze structurele wanpraktijken aan banden leggen. Eén van de oplossingen is dat schepen in de Europese havens hun scheepsafval gratis kunnen afgeven. Nu moeten zij voor 70% van het afval betalen. Het afval dumpen op zee is een makkelijk en interessant alternatief, zeker met slecht weer en korte dagen is de pakkans zeer klein. Naast de torenhoge kosten om het strand schoon te maken en te houden, worden elk jaar duizenden zeedieren slachtoffer van het huidig zeebeleid.
Per 1 januari 2007 is een nieuw internationaal verdrag in werking getreden welke de zeevaart schoner en veiliger moet maken. Echter, niets met betrekking tot illegale lozingen of het gratis inleveren van scheepsafval staat hierin beschreven. De huidige gebrekkige wet- en regelgeving met betrekking tot de Noordzee, voorkomt niet dat er structureel wordt geloosd op de Noordzee of elders zoals het geval met het gifschip Probo Koala, dat haar afval dumpte in Ivoorkust.
Deze week roept Stichting De Noordzee samen met collega-organisaties (o.a. Greenpeace en WNF), de formerende partijen en de informateur op, om in het regeerakkoord meer aandacht te besteden aan de Noordzee. Aanstaande woensdag zal een persactie in Den Haag het belang van duurzame en productieve eigenschappen die de Noordzee biedt, nogmaals benadrukken.