CIBBRiNA: samenwerken om de bijvangst van bedreigde diersoorten in Europese visserijen te minimaliseren - Stichting De Noordzee
CIBBRiNA_X and LI_Option 2
We werken samen om de bijvangst van bedreigde diersoorten in Europese visserijen te minimaliseren. ETP staat voor Endangered, Threathened en Protected.

Om dit te bereiken zullen de in totaal 45 partners gezamenlijk regionale programma’s voor het verminderen, monitoren en beoordelen van bijvangst opzetten. Acht case-studies in verschillende visserijen vormen de kern van het project. Op basis van de lessen uit de case-studies en een beoordeling van de huidige methoden, zal CIBBRiNA een innovatieve gereedschapskist ontwikkelen om bijvangst aan te pakken. Dit alles gebeurt in een ‘veilige werkomgeving’ van wederzijds vertrouwen en samenwerking.  

Stichting De Noordzee is in dit project samen met het Spaanse CETMAR trekker van het werkpakket Communicatie & Educatie. Daarnaast is Stichting De Noordzee betrokken bij de twee case studies over sleepnetvisserij in het project.   

CIBBRiNA wordt gefinancierd door het LIFE-programma van de EU en loopt van 2023 tot 2029.