Clean Shipping aan de TU in Delft - Stichting De Noordzee

Afgelopen vrijdag gaf ik een gastcollege over schone scheepvaart aan derdejaars studenten maritieme techniek aan de TU in Delft. Deze jongens en meiden staan voor een grote opgave: zij worden de ontwerpers van de schepen van de toekomst!
In het tweede deel van het college gingen de studenten in groepjes aan de slag met oplossingen voor duurzame scheepvaart. Ze mochten zelf een onderwerp kiezen en vervolgens analyseerden ze kansen en barrières op technisch, economisch, politiek en maatschappelijk vlak en de rol van verschillende belanghebbenden. Slimme logistiek, onderwatergeluid, sloopschepen, een duurzame haven en alternatieve energie waren de gekozen onderwerpen.
Als je ziet met welk een enthousiasme deze studenten aan het werk gaan stemt dat hoopvol voor de toekomst. Hopelijk wordt er bij de Internationale Maritieme Organisatie in Londen, waar volgende week onder andere afval van schepen op de agenda staat, met net zo’n enthousiasme en oplossingsgerichtheid gewerkt!