Clean Shipping Coalition toegelaten bij Verenigde Naties - Stichting De Noordzee

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties in Londen heeft op 10 juni de Clean Shipping Coalition (CSC) toegelaten als onafhankelijke milieuorganisatie. CSC is dit voorjaar opgericht op initiatief van Stichting De Noordzee. Het is een samenwerking van acht organisaties over de hele wereld, die zich exclusief richt op de verduurzaming van de zeescheepvaartsector, met name bij de IMO.
De IMO is verantwoordelijk voor regels over veilige en schone scheepvaart. Er zijn169 landen aangesloten en 70 niet-gouvernmentele organisaties, voor het merendeel vertegenwoordigers van maritieme bedrijven. CSC is de enige organisatie die zich geheel richt op het verbeteren van de milieuprestaties van de zeescheepvaart en biedt een tegenwicht tegen de partijen die verbeteringen afremmen. De zogeheten goedkope vlaglanden zijn bijvoorbeeld niet gebaat bij aanscherping van milieuregels.
Scheepvaartdeskundige Eelco Leemans is de kersverse voorzitter van de Clean Shipping Coalition en adjunct directeur van Stichting De Noordzee: “Nog steeds kan er enorm veel verbeteren op milieugebied in de scheepvaartsector. Met CSC willen wij het zeemilieu een duidelijke en heldere stem geven. De eerste onderwerpen die wij zullen agenderen zijn: luchtemissies van schepen, dumping van afval, slopen van schepen en onderwatergeluid.”
De Clean Shipping Coalition bestaat naast Stichting De Noordzee uit: The Air Pollution & Climate Secretariat, Bellona Foundation, Clean Air Task Force, Environmental Defense Fund, European Federation for Transport and Environment, Oceana en Seas At Risk.
Stichting De Noordzee werkt al jaren internationaal aan de verduurzaming van de scheepvaartsector. Als kroon op het werk, staat Eelco Leemans dit jaar op de short list van de ‘Sustainable Shipping Award’, die op 24 juni in Londen uitgereikt zal worden. Leemans is genomineerd wegens zijn jarenlange inzet voor de bewustwording van milieuproblematiek in de scheepvaart en de verduurzaming van de sector. Bovendien levert hij een belangrijke bijdrage aan oplossingen voor de milieuproblemen.