CleanTeam-Karavaan op weg voor schonere stranden in Nederland - Stichting De Noordzee

Nu op veel plaatsen in het land de zomervakantie is begonnen en het mooi weer is, wordt het weer druk op de stranden. Zwerfafval op de stranden vormt een groeiend probleem: het is niet alleen onprettig voor de strandbezoeker, het ook vormt een gevaar voor het leven in zee. Daarom gaat het Clean Team weer op pad om samen met kinderen zwerfafval van de stranden te verzamelen.

“Het valt wellicht niet direct op, maar er ligt op de stranden altijd veel klein afval: chipszakjes, ijsstokjes, stukjes plastic, sigarettenpeuken, flessendopjes, noem maar op”, zegt Lex Oosterbaan van Zwervend Langs Zee. “Als dit allemaal in zee terecht komt, kan dat een gevaar opleveren voor de vogels en andere dieren. Daarom doen negen kustgemeentes mee aan ‘Zwervend Langs Zee’. Zij organiseren verschillende onderzoeken en acties om de aandacht te vestigen op het probleem van zwerfafval.”
Clean Team
Het Clean Team, een team vrijwilligers in opvallende t-shirts en gewapend met kliko’s, dat samen met kinderen het strand opruimt, is één van die acties. Op woensdag 7 juli werd als eerste Noordwijk bezocht, gevolgd door Scheveningen, Velsen, Katwijk en Bergen. De Cleanteam-karavaan doet later ook de deelnemende gemeenten Ameland, Den Helder, Zandvoort en Zijpe aan. “Op deze manier willen we de strandbezoekers laten zien dat afval in de afvalbak hoort”. Voor de helpende kinderen is er een presentje.
Afval gevaarlijk voor zeeleven
Afval op het strand en in de Noordzee vormt een groeiend probleem voor het leven in zee. Tussen de 70 en 90% van al het zwerfafval op stranden en in zee is van plastic. Plastic is zeer schadelijk voor het milieu: het vergaat niet maar breekt af in steeds kleinere deeltjes. Al die tijd vormt dit afval een gevaar voor het zeeleven. Dieren als zeehonden en vissen raken verstrikt in afval en verdrinken. Wanneer het plastic in kleinere stukken breekt wordt het door bijvoorbeeld zeevogels als voedsel aangezien. Deze sterven uiteindelijk door verhongering omdat hun maag vol zit met rommel. Nog kleiner plastic kan door allerlei zeedieren worden opgenomen en uiteindelijk op ons bord belanden. Bovendien is afval een bron van irritatie en kost het de gemeente veel geld om het op te ruimen.
Zwervend Langs Zee
Het Clean Team is een actie van Zwervend Langs Zee, een initiatief van KIMO Nederland en België, Rijkswaterstaat, Stichting De Noordzee en de gemeenten Ameland, Den Helder, Zijpe, Velsen, Noordwijk, Bergen, Katwijk, Den Haag en Zandvoort. De hoofddoelstelling is strandbezoekers bewust te maken van de schadelijke gevolgen van het achterlaten van rommel op het strand voor het zeeleven. Dat moet leiden tot ander gedrag: al het afval in de afvalbak. Om dit te bereiken wordt afval in kaart gebracht en vinden er onder het motto ‘Vele handen maken schone stranden’ opruimacties plaats op stranden.