CO2-opslag in de Noordzee is slecht idee - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee vindt de plannen van Minister Verhagen om CO2 op te slaan in de Noordzee geen goed plan. CO2-opslag is géén oplossing voor klimaatverandering, je verbergt alleen het probleem. Bovendien vormt het mogelijk weglekken van CO2 een bedreiging van het zeeleven. Het kabinet kan beter investeren in energiebesparing, efficiënter gebruik van energie en in duurzame energie.
Minister Verhagen ziet af van het plan om CO2 op te slaan in Groningen en wijkt uit naar de Noordzee. ‘Een slecht idee’ vindt Eelco Leemans, directeur van Stichting De Noordzee. Leemans: ‘CO2-opslag is een excuus voor het bouwen van kolencentrales. Met CO2 opslag verminder je de uitstoot niet. Sterker nog, het opslaan van CO2 kost ook energie. Er moet gemiddeld 25% extra energie opgewekt worden om al het geproduceerde CO2 op te slaan. De efficiëntie van de centrale neemt hierdoor af.’
Ook voor het leven in zee heeft het ondergronds opslaan van CO2 mogelijk negatieve gevolgen.‘Het aanleggen van pijpleidingen verstoort het bodemleven. Als CO2 weglekt verzuurt het water en dit vormt een bedreiging voor kalkhoudende dieren zoals schelpen. Bovendien zijn verhoogde CO2 concentraties in het water giftig voor vissen. Om echt wat te doen aan het klimaatprobleem, moet je de bronnen aanpakken. Het kabinet kan dus beter investeren in energiebesparing, efficiënter gebruik van energie en in duurzame energie’, aldus Leemans.
Doordat de techniek om CO2 op grote schaal op te slaan nog niet klaar is, is het een enorme investering. En waarom zou je investeren in het verbergen van je afval, in plaats van het probleem bij de bron aan te pakken?