CO2 uitstoot van schepen voorlopig niet aan banden - Stichting De Noordzee

Ondanks inspanningen van een aantal progressieve landen en een sterke coalitie van milieu-organisaties, is het de Internationale Maritieme Organisatie niet gelukt om een besluit te nemen over de aanpak van CO2 emissies van schepen. Een aantal landen – waaronder China, Brazilië, Saoedi-Arabie en Zuid Afrika – bleef dwarsliggen en blokkeerde elke doorbraak – speciaal over concrete maatregelen als emissiehandel. Een duidelijke afspraak over een “cap” of maximale CO2 uitstoot in 2020 en 2050 kwam helemaal niet ter sprake.
De milieu-organisaties aangevoerd door Stichting de Noordzee zijn erg teleurgesteld over de trage voortgang. In Londen hebben wij tegen het eind van de bijeenkomst daarover een verklaring uitgesproken. Onze volgende stap zal zijn het VN klimaatforum (UNFCCC) te vragen om in Kopenhagen tijdens de COP 15 in december eisen aan scheepvaartemissie te stellen.
Over andere onderwerpen is Stichting De Noordzee positiever. Op ons aandringen bijvoorbeeld heeft de IMO het probleem van afval van vissers-schepen opgenomen in haar werkprogramma.