Ongekende Containerramp Noordzee - Stichting De Noordzee

Voor het laatst bijgewerkt op 7 februari 2019.

Een groot containerschip, de MSC Zoë, verloor op 2 januari minstens 345 containers in de Noordzee. Een ecologische ramp. Ruim een maand later ligt veruit het grootste deel van de containers nog op de bodem van de Noordzee en spoelt er op verschillende plekken afval aan. Het zal maanden duren voordat de containers geborgen worden. In die tijd vormen zij een continue bedreiging voor een schone en gezonde Noordzee en Waddengebied. Wij maken ons daarom ernstige zorgen. 

Goed opruimen is moeilijk, voldoende middelen zijn nodig 

Het Waddengebied en de Noordzeekustzone zijn unieke natuurgebieden. Niet alleen voor Nederland, maar wereldwijd. Verschillende verpakkingsmaterialen zijn verloren zoals piepschuim en plastic korrels, klein materiaal, lastig op te ruimen en dat dreigt onder de oppervlakte, op wadplaten en kwelders op te hopen. Daarnaast zijn er ook containers met gevaarlijke stoffen in de Noordzee terecht gekomen.  

Het zal niet lukken alles wat door deze ramp overboord is gegaan op te ruimen en blijvende actie om zoveel mogelijk uit het milieu te verwijderen zal nog lang noodzakelijk zijn. We pleiten voor voldoende middelen hiervoor.  

Monitor de gevolgen op korte én lange termijn  

Wat de omvang en precieze zichtbare en onzichtbare effecten zijn van deze containerramp moet een langjarig onderzoek uitwijzen. Dit is inmiddels door de Minister van I&W toegezegd. Wij rekenen erop dat de ecologische effecten op de Noordzee hierin worden meegenomen. 

Voorkom een volgende ramp 

Wij sluiten ons aan bij de oproep van de burgermeesters van de Waddeneilanden dat zeevervoer veiliger moet. Hiervoor is het belangrijk precies te weten wat er mis ging bij MSC. Daarnaast is er al langer internationaal debat over de omgang met containers, waaronder het vastzetten en het bij calamiteiten kunnen opsporen van containers. Wetgeving komt in de scheepvaart doorgaans langzaam tot stand en stuit op het argument dat er een gelijk speelveld moet zijn en dat we niet te veel af moeten willen wijken van andere landen. Lokaal en regionaal zijn er echter ook manieren om een schonere scheepvaart dichterbij te brengen. Laten we de beelden van de bezaaide stranden in het achterhoofd houden bij zulke discussies. Belangrijk zijn: 

1. Goed onderzoek naar de oorzaken en een kritische blik op de bestaande wet- en regelgeving. 

2. Een open, constructieve houding ten aanzien van maatregelen om herhaling te voorkomen.  

Beroep op overheid en de sector 

Voor een schone en gezonde Noordzee is regie en leiderschap nodig van het Kabinet en van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor bescherming van het gebied, voor snel optreden bij calamiteiten en voor goede regels voor de scheepvaart in Nederland.  

We doen daarnaast een beroep op alle betrokken bedrijven rond de scheepvaartsector om naar aanleiding van deze ramp de eigen werkwijze kritisch te bekijken en bij het afsluiten van contracten niet alleen snelheid en prijs maar ook veiligheid, milieu en aandacht voor kwetsbare natuur mee te nemen.  


Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.