Convenant CO2-reductie zeevaart - Stichting De Noordzee

Reders, verladers, scheepsbouwers en overheid hebben afspraken gemaakt over het terugdringen van CO2 uitstoot van de Nederlandse zeevaart. Dat is goed nieuws, want hoewel schepen erg energie efficiënt zijn, draagt de zeevaart voor zo’n 2,7 % bij aan het wereldtotaal aan CO2 emissies. We moeten nog wel even wachten, want het doel is dat ‘de Nederlandse zeevaart’ vanaf 2020 energieneutraal groeit en in 2050 de helft minder uitstoot dan in 2020.
De Nederlandse verladers, verenigd binnen de EVO, geven invulling aan deze intentieverklaring door de Clean Shipping Index te promoten onder haar leden. Daar is Stichting De Noordzee erg blij mee, vorig jaar introduceerden wij de CSI in Nederland en inmiddels zijn er vier Nederlandse verladers, te weten Philips, Akzo Nobel, Macintosh Retail Group en InterfaceFLOR die de Index hanteren. Goed dat EVO op zo’n actieve manier bijdraagt aan het creëren van een marktvraag naar schone scheepvaart. Het zou mooi zijn als dit een stimulans is voor andere Nederlandse verladers om zich te voegen bij het Clean Shipping Netwerk, dat nu open is voor bedrijven wereldwijd.
EVO MEDE-ONDERTEKENAAR DUURZAAMHEIDSCONVENANT ZEESCHEEPVAART