Damanaki benadrukt het belang van aquacultuur binnen het herziende Gemeenschappelijke Visserij Beleid - Stichting De Noordzee

Na een April-raadsvergadering van de Europese visserij ministers stelt Damanaki in een persconferentie dat aquacultuur, oftewel het kweken van vissen, een grotere en meer geïntegreerde rol moet krijgen in het h erziende GVB. Damanaki benadrukte drie belangrijke aspecten aangaande aquacultuur:
-Visproducten zijn gezonde en voedzame voeding voor de Europese consumenten.
-De vraag naar visproducten in Europa gaat alleen maar stijgen en momenteel wordt deze vraag ook erg gevoed door middel van import. Er is een grote potentie weggelegd voor aquacultuur om deze groeiende vraag op te vangen en heeft daarbij ook een grote werkgelegenheidpotentie.
-Aquacultuur is ook een methode om visbestanden in de Europese wateren te sparen en dus om overbevissing tegen te gaan.
Om deze aspecten te integreren in het herziende GVB zijn volgens Damanaki de volgende beleidsmaatregelen nodig:
-Een adviesraad voor aquacultuur, omdat de participatie van de lidstaten hard nodig is. Hierbij worden de sector, de producenten, de handel, milieuorganisaties en de locale overheden betrokken.
-Alle lidstaten zullen een eigen nationaal management plan moeten maken voor aquacultuur, wat gefaciliteerd zal worden door de Europese Commissie.
-Ook zullen er passende subsidies bij deze management plannen worden gezocht, hoewel Damanaki wel toegeeft dat dit niet makkelijk zal gaan in verband met de huidige financiële crisis.
De persconferentie is te zien hier te zien.