Damanaki presenteert het nieuw hervormingspakket voor het GVB - Stichting De Noordzee

Maria Damanaki, de Europese Commissaris van Visserij heeft de opzet voor de herziening van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid gepresenteerd tijdens een vergadering van het Visserij Committee (PECH) van het Europees Parlement in Straatsburg. Dit deed ze naar aanleiding van de presentatie van het werkprogramma van de Europese Commissie. Het herziende GVB zal ingaan op 1 januari 2013.
Het hervormingspakket zal vijf hoofdpunten bevatten:
1- Een overkoepelende Communicatie vanuit de Commissie die de voorstellen en de ideeën van de Commissie uitlicht, ook die ideeën buiten deze voorstellen vallen, als bijvoorbeeld het verbeteren van wetenschappelijk advies.
2- Een Communicatie vanuit de Commissie aangaande de hervormde internationale dimensie. Dit betreft internationale organisaties, de regionale visserij management organisaties, en de visserij partnerschap overeenkomsten.
3- Een voorstel ter introductie van de radicale hervorming van het GVB
4- Een voorstel om de marktsector te hervormen, waarbij sectororganisaties en productieorganisaties zullen worden betrokken en het management van deze sectoren zal verbeteren. Ook zal er gekeken worden naar de certificeringsystemen voor producten.
5- Een voorstel om het nieuwe Geïntegreerde Marine Beleid, het Gemeenschappelijke Visserij Beleid en aquacultuur te bevorderen met een fonds, waardoor er in een bredere context kan worden gekeken van de Europe2020 strategie.
Volgens Damanki zal het nieuwe GVB grotendeels gesimplificeerd moeten worden, wat behaald kan worden door te richten op resultaat gericht management. Een collectief visserij fonds zal de verschillende financiële instrumenten moeten vervangen, wat een duidelijkere juridische structuur moet geven.