Dankzij Postcode Loterij halen we resterende 800.000 kilo afval van de containerramp alsnog van de zeebodem - Stichting De Noordzee

"Wat zijn we blij dat we dankzij de Nationale Postcode Loterij deze 800.000 kilo afval uit zee kunnen halen. Stichting De Noordzee analyseert voor de Clean Up XL het geborgen afval. Hiervoor organiseren we interactieve sessies, zodat we niet alleen kennis opdoen over de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van het afval – maar ook de overheid, de scheepvaart en de visserijsector betrekken bij het afval dat we op de zeebodem vinden."

Ewout van Galen
Ewout van Galen, programmaleider Schone Zee

Persbericht – De organisaties nemen daarmee het stokje over van de overheid die driekwart van het afval heeft opgeruimd, maar nu door verzekerings- en juridische beperkingen haar werk heeft afgerond. “Na de ramp in januari 2019 hebben we gezien dat veel Nederlanders meteen in actie kwamen. Nu de rederij haar verantwoordelijkheid niet neemt om alles weg te halen en de kapitein is vrijgesproken, kiezen we ervoor om zélf aan de slag te gaan’, aldus Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging. “Het kan niet zo zijn dat dit afval in beschermde natuurgebieden blijft liggen. Met steun van de Postcode Loterij en haar deelnemers kunnen wij nu werken aan een oplossing.”

800.000 kilo afval laten liggen is onbestaanbaar

Ruim 2 jaar nadat het containerschip MSC Zoe 342 containers verloor boven de Nederlandse Waddeneilanden, ligt er nog een kwart van de 3,2 miljoen kilo lading op de bodem van de Noord- en Waddenzee. De natuurorganisaties zijn van mening dat dit onverantwoord is en gaan nu, met de gift van de Nationale Postcode Loterij, een eigen Clean Up XL opzetten.

20210107_121752
Een MSC Zoe-stoeltje dat deze winter is aangespoeld op Terschelling. Beeld door: Stichting De Noordzee

Dorine Manson, Managing Director Nationale Postcode Loterij: “We hechten belang aan het beschermen van de natuur in Nederland. We waren dan ook meteen geïnteresseerd in het projectvoorstel van de Waddenvereniging en andere maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat dit niet zichtbare afval de natuur uit gaat. Dat we hen dankzij onze deelnemers kunnen steunen bij het opstropen van de mouwen, maakt ons trots. Zij gaan er nu voor zorgen dat de troep opgeruimd wordt en dat containervaart veiliger wordt zodat toekomstige rampen van deze aard worden voorkomen.”

“Naast de Clean Up XL zetten we ons werk om toekomstige containerrampen te voorkomen natuurlijk voort. Samen zorgen we voor bewustwording, voor oplossingen, en voor een schone en gezonde Noordzee!”

MaartenVerdaasdonk (3)
Maarten Verdaasdonk, projectleider Schone Scheepvaart

Het plan

Met drie keer een jaarlijkse expeditie wordt op duurzame wijze een equivalent van het gewicht aan achtergebleven afval uit zee opgehaald. “Wetende dat niet al het afval van de containerramp na ruim twee jaar nog te lokaliseren is, richten we ons op al het afval dat kan worden opgespoord en opgeruimd’, aldus Ellen Kuipers, projectleider Waddenvereniging. “Ons doel is om de komende jaren minimaal 800.000 kilo afval uit zee te halen. Om zoveel mogelijk afval te bergen, gaan we eerst met een sonar de zeebodem af speuren om grote objecten en hotspots van afval te lokaliseren. Vanaf een schip met grijpers en/of duikers wordt vervolgens de gevonden rommel van de zeebodem gehaald.”

Voorkomen beter dan genezen

Minister Van Nieuwenhuizen heeft namens het kabinet al veel maatregelen aangekondigd en deels genomen om de containervaart boven de Waddeneilanden veiliger te maken. Omdat de scheepvaart internationaal is georganiseerd, moet er met veel andere partijen en organisaties in verschillende landen worden samen gewerkt. “Vanuit dit project willen wij de Minister hier bij ondersteunen, zodat in de toekomst de kwetsbare, unieke natuur van ons UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en de Noordzee beter tegen scheepsrampen kan worden beschermd”, aldus Ellen Kuipers.

Handen uit de mouwen

De vele handen die in januari 2019 spontaan in actie kwamen om al het aangespoelde afval op te ruimen, zijn ook de komende jaren nodig. Naast de jaarlijkse expedities op zee worden er vanuit het project strandopruimacties op de Waddeneilanden georganiseerd waarbij alle hulp welkom is.

20201011_120912
Deze riempjes zijn net als onder andere manden, lampjes en speelgoed ‘iconisch’ afval van de containerramp geworden. Beeld door: Stichting De Noordzee
Containerschepen door Juan Cuetos / OCEANA op de Bruine Bank

Wat Stichting De Noordzee doet voor een schone scheepvaart

Stichting De Noordzee zet zich in voor een schone scheepvaart op de Noordzee. We werken samen met partijen in de hele keten om emissies naar lucht en…

Twee jaar na containerramp nog steeds 800.000 kilo afval in zee

Stichting De Noordzee presenteert foto 'Zou jij helpen als het kon?' op de herdenking van de containerramp met MSC Zoe twee jaar geleden.