De Europese Commissie komt met voorstel om vissers te betalen voor het vangen van plastic uit zee - Stichting De Noordzee

Een nieuw voorstel vanuit Brussel moet ervoor zorgen dat vissers plastic gaan vangen in plaats van vis. Dit zal aan het eind van deze maand gepresenteerd worden
Uit de hoorzitting op 4 mei van de Europese Commissie over de discard ban bleek dat veel vissers een directe discard ban niet zien zitten, omdat dit zal zorgen voor een onmiddellijke verkleining van de vloot. Alle vis die wordt gevangen zal worden aangeland, waardoor de visserijsector veel eerder aan de quota zal zitten en dus in een vroeger stadium zal moeten stoppen met vissen. Dit zal automatisch vervelende consequenties hebben voor de vloot en kust gemeenschappen. Daarom pleit de visserijsector voor een stap-voor-stap aanpak met op maat gemaakte oplossingen waarbij minimale discard hoeveelheden gehanteerd moeten worden in plaats van een complete ban.
Door dit verzet vanuit de visserij sector is de Europese Commissie gekomen met een methode om de vissers te helpen bij de transitie naar een discard ban door middel van het vissen naar plastic. Deze aanpak biedt een alternatieve inkomstenbron voor de vissers.
De vraag is wel in hoeverre het zal bijdragen aan een effectieve transitie, aangezien het een enorme cultuur omslag inhoud voor vissers om ineens plastic op te vissen in plaats van vis. Wel is zeker dat de vlootcapaciteit en het aantal visschepen van de Europese vloot naar beneden moet om in de toekomst een duurzame visserij sector te garanderen, dus beter om deze transitie zo effectief mogelijk te laten verlopen.