De Groenen van het Europese Parlement presenteren een nieuw idee over het toewijzen van toegang tot visbestanden - Stichting De Noordzee

Het GVB zou het voorstel van de Groenen van het Europese Parlement mee kunnen nemen in zijn herziening. Het voorstel introduceert een nieuwe methode om de visrechten toe te wijzen aan de vissers. Het huidige systeem wijst deze visrechten onder andere toe op basis van de vangsthoeveelheden in het verleden; hoe groter deze vangst hoe groter het deel van het visrecht.
De Groenen stellen dat de visrechten moeten worden toegewezen op basis van sociale en ecologische aspecten van de visserij. Oftewel, vissers moeten aantonen dat hun vangstmethoden het marine milieu niet beschadigd en dat zij bijdragen aan de ontwikkeling van locale visserijgemeenschappen aan de kust.
De verschillende criteria die kunnen worden meegenomen in het bepalen van deze aspecten zijn niet absoluut, maar relatief. De visserij die het beter doet op bepaalde criteria dan de andere, zou meer visrechten moeten krijgen in vergelijking tot de visserij die het slechter doet.